Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Прогимназия - Такси


V - VII клас

Годишна такса - 3950 евро

Годишната такса за V – VІІ клас включва обучение на български и английски език, избираем втори чужд език, необходимите за учебната година учебници и учебни тетрадки, консултации с учителите, ателиета, спорт, таксата за изпита по английски език към Anglia Examinations, медицинско обслужване, консултации с училищния психолог, логопед, хранене /междинна закуска, обяд и следобедна закуска при целодневно обучение; междинна закуска в дните с полудневен вариант/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително се заплаща задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб.

VIII клас

Годишна такса - 2640 евро

Годишната такса за VІІІ клас включва обучение на български и английски език, избираем втори чужд език, учебници и тетрадки по чужди езици, консултации с учителите, клубове по интереси, медицинско обслужване, училищен психолог, хранене /междинна закуска, обяд и следобедна закуска в деня с целодневно обучение/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително в началото на учебната година се заплащат учебниците по предметите, изучавани на български език, задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб.

Транспорт: левовата равностойност на 1040 евро в рамките на София, платими на две вноски, заедно с таксата за обучение.

Такса при ползване на училищния транспорт в една посока – левовата равностойност на 580 евро в рамките на София.

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 30%.


Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.