Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Начално училище - Такси


Годишна такса - 4600 евро

Годишната такса за начален курс /І – ІV клас/ включва целодневно обучение на български и английски език, спортове, самоподготовка, водена от преподавателите им, ателиета, необходимите за учебната година учебници и учебни тетрадки, таксата за изпита по английски език към Anglia Examinations, медицинско обслужване, консултации с училищния психолог, логопед, хранене /междинна закуска, обяд и следобедна закуска/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително се заплаща задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб.

Транспорт: левовата равностойност на 1040 евро в рамките на София, платими на две вноски, заедно с таксата за обучение.

Такса при ползване на училищния транспорт в една посока – левовата равностойност на 580 евро в рамките на София.

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 30%.

Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.