Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Гимназия - Такси


Годишна такса - 2400 евро

Годишната такса за гимназиален курс /ІХ – ХІІ клас/ включва обучение на български и английски език, избираем втори чужд език, учебници и тетрадки по чужди езици, консултации с учителите, клубове по интереси, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително в началото на учебната година се заплащат учебниците по предметите, изучавани на български език и задължителната за “Дрита” училищна униформа.

Транспорт: левовата равностойност на 990 евро в рамките на София, платими на две вноски, заедно с таксата за обучение.

Такса при ползване на училищния транспорт в една посока – левовата равностойност на 550 евро в рамките на София.

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 30%.

Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.